Ražas svētku kompozīcijas

Ražas svētku jeb Miķeļdienas, Mārtiņdienas kompozīcijas.