Tradīcijas un mīti

Tradicionāli vairums tautu, kas pazīst šo dekoru, saistīta to ar veiksmes un laimes pievilkšanu, kā arī ļaunuma aizbaidīšanu. Pēdējais iespējams saistīts ar to, ka pie griestiem, parasti pie ēdamgalda, piekārts, tas, pateicoties gaisa cirkulācijai miteklī, nepārtraukti grozās, gluži kā sargādams, vēro apkārtni vai netuvojas kas nelāgs. Viens no izplatītākajiem puzuru veidiem ir vairāki savstarpēji savienoti oktaedri, turklāt katrs oktaedrs sastāv no 12 salmiem vai niedrēm, kas gluži kā simbolizē 12 mēnešus gadā. Tomēr tā nebūt nav vienīgā simboliskā nozīme, ko piedēvē šim dekoram. Etnogrāfijas pētnieki izvirza arvien jaunas teorijas, saistot puzuru unikālo, kristālisko formu ar senču pasaules ainu – tā ir nemitīgi kustīga un, no viena skatu punkta raugoties, – mainīga, tomēr tajā valda strikti noteikta kārtība.